28 September 2016

SUNGGUH MEMALUKAN

Tidak sewajarnya berlaku, diharap pihak pengurusan KTMB mengambil tindakan segera, sekiranya ianya di bawah penyeliaan kontraktor, harap ditamatkan kontrak dengan kadar segera, sekiranya di bawah mana-mana pegawai KTMB yang dipertanggungjawabkan, tindakan tatatertib hendaklah diambil, jangan membiarkan imej KTMB tercemar kerana kelemahan seperti ini.

Kenyataan Rasmi Kesatuan Pekerja-Pekerja KTMB

Cc.

YB Dato Ir Nawawi Ahmad Pengerusi Lembaga Pengarah KTMB

YBhg Dato' Haji Sarbini Tijan
Presiden KTMB