12 Julai 2017

PERNIAGAAN KTMB / TOLAK RNAA / IDEA RUM

1. Perniagaan utama KTMB adalah pengangkutan Keretapi iaitu Penumpang dan Kargo.

2. Hasil pendapatan utama KTMB adalah dari tren-tren penumpang dan kargo.

3. Kalau nak cari pendapatan lebih maka perlu banyakkan set-set tren penumpang dan kargo.

a. Apa jenis tren penumpang yang ada

i. ETS
ii. SCS / Komuter
iii. Tren Intercity - Lokomotif dan Koc

5. Kalau nak cari pendapatan lebih maka perlu banyakkan larian tren-tren kargo.

a) Apa jenis tren kargo?

i. Lokomotif
ii. Wagon

6. Sekiranya semua tren-tren penumpang seperti di para 4 mencukupi maka banyak masalah yang terdapat dalam KTMB berjaya diselesaikan iaitu dari segi pendapatan dan rungutan pengguna, kedudukan tren penumpang yang terdapat dalam KTMB adalah sangat minima dan tidak memenuhi kehendak pelanggan.

7. Sekiranya lokomotif dan wagon mencukupi maka larian tren kargo akan menjadi rancak serta boleh meningkatkan hasil pendapatan yang banyak. Tren kargo boleh menjadi punca kepada pendapatan utama malah boleh mengasilkan pendapatan sehingga KTMB mencapai keuntungan.

8. Masalah utama siapa?

a. Kementerian Pengangkutan yang sangat perlahan / amat lembab / lebih kepada berkepentingan.

b. Pengurusan KTMB gagal merancang dengan baik @ takut.

c. Pengurusan KTMB tidak efektif

d. Pengurusan KTMB tidak bertindak sebagai "USER"

e. Pengurusan KTMB hilang fokus.

f. Cukup setakat 5 perkara di atas.

9. Solusi kepada masalah utama ini para 8 yang dicetuskan oleh Kementerian Pengangkutan adalah Railway Network Access Aggrement (RNAA) adalah untuk menutup kelemahan yang ada, mengunakan alasan untuk mengemaskini bidang kuasa Perbadanan Aset Keretapi (RAC) serta berkepentingan manakala pihak pengurusan KTMB yang lemah pula mengambil pendekatan "mudah" menutup segala kelemahan yang ada dengan menyetujui perancangan Kementerian Pengangkutan iaitu RNAA.

10. Pihak RUM sangat tegas dalam perancangan RNAA dengan berpendirian "MENOLAK RNAA" dalilnya 10 buah cawangan RUM dalam Mesyuarat Agung Cawangan Tiga Tahunan Sekali baru-baru ini telah memutuskan membantah dan menolak RNAA melalui resolusi yang dipersetujui secara sebulat suara.

11. Adakah pihak RUM mempunyai solusi mengatasi masalah RNAA?

a. Iya, pihak RUM mempunyai solusi mengenai penyelesaian ini.

b. Solusi ini adalah yang terbaik dari RNAA dengan tetap mempertahankan Keretapi Tanah Melayu dan seluruh warga KTMB malah ianya memberi manfaat kepada Rakyat/Pengguna dan Kerajaan Memerintah.

12. Pihak RUM amat berbangga dengan mengistiharkan bahawa menyokong "TRANSFORMASI" tetapi " MENOLAK RNAA"

13. Pihak RUM bersedia memberi hujah solusi kepada Kementerian Kewangan sebagai pemilik KTMB.

14. RUM berpendirian akan mengambil sebarang langkah yang dibenarkan melalui undang-undang berkaitan Kesatuan Sekerja sehingga RNAA dihentikan

15. Akhirnya RUM amat berharap idea RUM  melalui solusi yang ada dapat disampaikan kepada YAB Dato Seri Mohd Najib Bin Tun Abdul Razak Perdana Menteri Malaysia.

Kenyataan Rasmi Kesatuan Pekerja-Pekerja KTMB