23 September 2015

PERKONGSIAN INFO APA ITU PERJANJIAN BERSAMA? (Secara ringkasnya)


Perjanjian Bersama terwujud sekiranya Syarikat yang mana berkenaan telah mengikitiraf Kesatuan Sekerja, maksudnya mana-mana Syarikat yang tiada Kesatuan Sekerja tiada Perjanjian Bersama.
Bagi Syarikat yang tiada Kesatuan Sekerja syarat-syarat pekerjaan hanya tertakluk dengan Akta 
Kerja. Akta Kerja adalah faedah minima bagi pekerja di negara ini.

Berbeza dengan Syarikat yang ada Kesatuan Sekerja, ianya tertakluk dengan dua (2) Akta iaitu Akta Perhubungan Perusahaan dan Akta Kerja. Kelebihan terwujudnya Kesatuan Sekerja adalah ianya "boleh merundingkan" faedah atau upah bulanan dengan persetujuan Majikan, malah mana-mana faedah "YANG LEBIH BAIK" yang terdapat dalam Akta Kerja dan Perjanjian Bersama ianya hendaklah digunapakai.

Perjanjian Bersama adalah sebahagian dari undang-undang yang termaktub dalam Akta Perhubungan Perusahaan di bawah Seksyen 13. Persetujuan Bersama melalui Perjanjian Bersama akan didaftarkan di Mahkamah Perusahaan akhirnya disebut sebagai sebahagian dari Akta Perhubungan Perusahaan.
Kedua-dua pihak samada Majikan dan Kesatuan Sekerja hendaklah mematuhi Perjanjian Bersama sekiranya gagal maka ianya boleh didakwa ke Mahkamah Perusahaan.

Maksudnya "KUASA MUTLAK RUNDINGAN" bagi pihak pekerja adalah hak Kesatuan Sekerja, atau tiada pihak lain yang boleh merundingkan hal ehwal mengenai pekerja.

Kesimpulannya tanpa Kesatuan Sekerja, Perjanjian Bersama tidak wujud, faedah atau upah bulanan tidak boleh dirundingkan dengan Majikan, hal-hal melibatkan pertikaian tidak boleh di bangkitkan dah kes-kes penganiayaan tidak boleh dibawa ke Majikan atau Mahkamah Perusahaan malah kuasa rundingan di Jabatan Perhubungan Perusahaan adalah hak Kesatuan Sekerja. Lebih menarik wakil Kesatuan boleh mewakili pekerja dalam Siasatan Dalaman, tambah menarik Wakil Kesatuan boleh mewakili pekerja ke Mahkamah Perusahaan iaitu bertindak seolah-olah seorang peguam.
Justeru itu pentingnya Kesatuan Sekerja kepada semua pekerja di Negara ini.

Kenyataan Rasmi Kesatuan Pekerja-Pekerja KTMB