04 Mac 2016

PEMIMPIN RUM (NASIHAT... TIKA ANDA SEORANG PEKERJA)

Suka saya nasihatkan kepada setiap pemimpin RUM tak kira di peringkat cawangan maupun diperingkat ibu pejabat dalam menjalankan tugas sebagai seorang "PEKERJA", maka setiap peruntukkan yang ada dalam Perjanjian Bersama hendaklah dipatuhi.

Menjalankan tugas sebagai seorang "PEKERJA" dengan penuh bertanggungjawab dan berdedikasi. Tiada sebarang salah laku @ disiplin yang boleh diambil tindakan tatatertib.

Keperluan ini sangat penting bagi menjaga krebiliti sebagai seorang "PEMIMPIN RUM" serta menjaga "IMEJ RUM", justeru itu adalah diharapkan semua PEMIMPIN RUM mematuhi peruntukkan PERJANJIAN BERSAMA dan BEKERJA dengan penuh bertanggungjawab dan berdedikasi.

Dengan perlakuan yang baik, bekerja dengan penuh tanggungjawab serta berdedikasi maka Pemimpin RUM samada di peringkat cawangan maupun di ibu pejabat akan dihormati dan mempunyai "BARGAIN POWER", maka faedahnya akan dikembalikan kepada ahli-ahli RUM.

Kerana bila anda menawarkan diri sebagai "PEMIMPIN KESATUAN SEKERJA" maka tanggungjawab dan amanah adalah berusaha memberi perlindungan dan faedah yang baik kepada ahli-ahli RUM disamping menjaga nama baik RUM.

Kenyataan Rasmi Kesatuan Pekerja-Pekerja KTMB