08 Mei 2016

KEMALANGAN TREN

RUM ingin menjelaskan bahawa RUM tidak akan membuat sebarang kenyataan terbuka, memandangkan ianya masih dalam peringkat siasatan, RUM juga mengalu-alukan pihak SPAD untuk menyiasat bagi mengelakkan terulangnya trajedi sebegini.

Pihak RUM juga akan turut menyiasat bagi memastikan trajedi seperti ini tidak berulang lagi, pihak RUM akan mengumpul maklumat seterusnya akan membentangkan dalam Mesyuarat Jawatankuasa Induk Keselamatan, Kesihatan, Perkerjaan dan Persekitaran.

Pihak RUM juga memohon semua pihak khususnya ahli-ahli RUM tidak membuat sebarang spekulasi dan membiarkan pihak-pihak berkuasa menjalankan siasatan. Sebarang spekulasi boleh menjejaskan siasatan.

Pihak RUM dengan TEGAS tidak akan berkompromi dengan mana-mana pihak yang melakukan sebarang kecuaian dan bertentangan dengan semua aspek PERATURAN dan KESELAMATAN, tambahan ianya melibatkan nyawa pekerja, penumpang malah menjejaskan Imej KTMB dengan teruk.

Sekiranya ada perkara yang bertentangan Tindakan Tatatertib hendaklah diambil selaras dengan Prosedur Tindakan Tatatertib.

Kenyataan Rasmi Kesatuan Pekerja-Pekerja KTMB