12 Mei 2016

KENYATAAN PEMBACA DALAM SUARA KEADILAN

Tiada mana pihak boleh menulis bagi pihak Kesatuan Pekerja-Pekerja KTMB.

Kenyataan mengenai perumahan ini dalam perhatian RUM, malah usaha sedang dilakukan untuk mendapat peruntukan pembaikpulihan semua perumahan dipantai timur.

Melalui pembaikpulihan landasan pantai timur dengan bajet RM 600 juta oleh Kementerian Pengangkutan termasuk pembaikpulihan perumahan di antara Gemas - Tumpat.

YBhg Dato Presiden KTMB amat memahami kedudukan perumahan yang uzur dan berusaha untuk mendapat peruntukan dari kerajaan untuk membaikpulih semua perumahan keretapi.

Malah RUM berkeyakinan penulis yang tidak dikenali telah menulis secara SILAP tanpa merujuk dengan pihak RUM, malah kenyataan beliau boleh menjerumuskan satu tuduhan atau fitnah kepada Presiden KTMB.

RUM merasa dukacita dengan kenyataan sedemikian, RUM berharap penulis berkenaan boleh menghubungi RUM untuk penjelasan selanjutnya.

Kenyataan Rasmi Kesatuan Pekerja-Pekerja KTMB