30 Julai 2016

PERANCANGAN KARGO (PT 2) (PEMBELIAAN LOKOMOTIF DAN WAGON)

Kita menyedari bahawa KARGO boleh dianggap sebagai punca pendapatan utama KTMB, maka usaha mengerakkan pengangkutan Kargo melalui REL perlu digerakkan secara intensif, purata pengangkutan Kargo melalui REL hanya sekitar 3%, maka usaha secara intensif perlu dilakukan, usaha ini tidak akan berjaya melalui beberapa faktor antaranya ialah kekurangan Lokomotif dan Wagon.

Melihat kepada keperluan Lokomotif dan Wagon maka KTMB memerlukan jumlah Lokomotif dan wagon yang mencukupi, maka pilihan yang ada ialah KTMB perlu "mencari jalan" bagaimana Lokomotif boleh bertambah, antara lain ialah menggesa Kerajaan khususnya Kementerian Pengangkutan membeli Lokomotif dengan kadar segera, malah kita difahamkan peruntukkan pembelian lokomotif telah pun ada, dukacitanya "hangky pangky" yang berlaku menyebabkan kelewatan pembelian, tambahan mesej yang diterima ialah asakan dari pihak tertentu untuk membeli lokomotif tanpa pembeliaan secara TENDER atau mungkinkah "hangky pangky" berlaku dengan sengaja untuk melewatkan pembeliaan untuk mengerakkan idea Multiple Operator yang akan cuba diimplementasi melalui Perbadanan Aset Keretapi (RAC).

Masalah yang berlaku mengenai pembelian atau sebab lain adalah kelemahan yang terwujud melalui Kementerian Pengangkutan itu sendiri.

Kenyataan Rasmi Kesatuan Pekerja-Pekerja KTMB