01 Disember 2014

KESINAMBUNGAN TERIMA KASIH KERAJAAN MALAYSIA

Setiap perancangan yang lepas adalah baik, maka kesinambungan perlu diteruskan dengan langkah mencambah idea berinovatif, maka idea berterusan dengan penambahbaikan akan memberi manfaat untuk memaju dan melonjakkan sesuatu organisasi.

Secara "bernasib baik" maka pembelian ETS baru dari China ini di bawah "bidang kuasa Kerajaan Malaysia", maka kita bakal dapat melihat jentera baru iaitu ETS dalam KTMB, sangat cantik dengan gaya seiring negara maju.

Maka itu RUM merakamkan terima kasih kepada "KERAJAAN MALAYSIA", yang membeli set ETS baru untuk menampung keperluan pengunaan Rakyat Malaysia khususnya dari Kuala Lumpur ke Padang Besar yang telah siap landasan berkembar baru.

Kenyataan Rasmi Kesatuan Pekerja2 KTMB