18 Januari 2016

KENAIKAN HARGA SEWA RUMAH KUARTERS (1) (TIDAK MENGHALANG)

RUM dengan ini mengumumkan bahawa pihak pengurusan KTMB boleh menaikkan harga sewa rumah kuarters kepada "BUKAN AHLI RUM", RUM tidak akan menghalang kenaikan harga rumah kuarters kepada "BUKAN AHLI RUM".

RUM memang berhasrat ingin menyerahkan "BUKAN AHLI RUM" sebagai "HAK BUDIBICARA MUTLAK" kepada KTMB berdasarkan cadangan di dalam Draf Perjanjian Bersama 8.

Kenyataan Rasmi Kesatuan Pekerja-Pekerja KTMB