11 Februari 2016

INSIDEN


RUM tidak akan buat sebarang komen terbuka dalam mana-mana insiden yang berlaku,  namun ianya dalam perhatian RUM, serta tetap menjalankan siasatan mengenalpasti setiap insiden termasuk dokumen-dokumen RUM melalui 27 pucuk surat RUM ketika kemelut RUM.

Sebarang perkara mengenai insiden akan dibincangkan secara dalaman khususnya melalui Jawatankuasa Keselamatan, Kesihatan, Pekerjaan dan Persekitaran Induk.

Kenyataan Rasmi Kesatuan Pekerja-Pekerja KTMB.