23 Februari 2016

TAHNIAH YB DATO IR NAWAWI AHMAD

RUM merakamkan ucapan TAHNIAH atas penyambungan kontrak YB Dato Ir Nawawi Ahmad selaku Pengerusi Lembaga Pengarah KTMB.

Penyambungan kontrak ini membuktikan bahawa YB Dato Ir Nawawi Ahmad telah menjalankan tugas dengan penuh dedikasi untuk memajukan KTMB.

RUM akan terus memberi sokongan dan kerjasama yang baik demi kepentingan KTMB.

Rakaman terima kasih kepada YAB Dato Seri Mohd Najib Bin Tun Abdul Razak, Perdana Menteri Malaysia yang merestui perlantikan YB Dato Ir Nawawi Ahmad Pengerusi Lembaga Pengarah, KTMB.

Kenyataan Rasmi Kesatuan Pekerja-Pekerja KTMB