12 Februari 2016

PERJANJIAN BERSAMA 8

Alhamdulillah perbincangan diantara panel pengurusan KTMB dan panel RUM mengenai artikel tertangguh telah pun selesai.


Terima kasih panel pengurusan KTMB yang berusaha melayani karenah panel RUM yang menjalankan tanggungjawab bagi memenuhi kehendak pekerja khususnya ahli-ahli RUM.

Peringkat seterusnya ialah kelulusan Lembaga Pengarah KTMB dan Kementerian Kewangan, sama-sama kita berdoa kelulusan diberikan.

Kenyataan Rasmi Kesatuan Pekerja-Pekerja KTMB