03 Februari 2016

MERAYU

Adakala RUM hanya boleh minta tolong dan merayu, tidak boleh bertegas mahupun berkeras kerana ianya "BUDIBICARA MUTLAK MAJIKAN".

Bila "BUDIBICARA MUTLAK MAJIKAN" maka RUM hanya mengharap "EHSAN", kalau "MAJIKAN" nak tolong, dia akan tolong, kalau dia tak nak tolong, maka dia tidak akan tolong.
Namun RUM juga faham kenapa "MAJIKAN" tak nak tolong, kerana ianya melibatkan "DASAR", bila sebut perkataan "DASAR", pengurusan yang melaksanakan tanggungjawabnya dengan mematuhi "DASAR" berdasarkan upah @ gaji yang diterima sebagai memenuhi kehendak dasar, maka hak pengurusan yang dibayar upah @ gaji hendaklah mematuhi dasar.

Sesuatu hal dalam melaksanakan tugas, RUM perlu melihat semua sudut, namun dalam ertikata lain, RUM tetap membantu, menolong malah merayu bagi pihak ahli-ahli RUM, namun RUM tidak mempunyai "KUASA" untuk memastikan "RAYUAN" diterima kerana ianya "BUDIBICARA MUTLAK MAJIKAN".

Dalam melaksanakan "DASAR" bukan bentuk "BUDIBICARA", maka ianya tidak perlu dipertimbangkan malah perlu dikuatkuasakan.

Namun RUM harap kepada maksud "BUDIBICARA" maka adakala ianya boleh ditolong berdasarkan "RAYUAN DENGAN ALASAN YANG MUNASABAH", kerana siapa pun kita... kita juga adalah insan yang saling bantu membantu...

Kenyataan Rasmi Kesatuan Pekerja-Pekerja KTMB.