03 Februari 2016

TAMBANG TIKET ISTIMEWA

RUM ingin menjelaskan untuk keluarga pekerja (suami/isteri dan anak) yang ingin mengunakan perkhidmatan komuter boleh memohon Tambang Tiket Istimewa yang melayakkan diskaun sebanyak 75%. (Rujuk artikel 66, Perjanjian Bersama 7)

Mana-mana arahan mengatakan tidak dibenarkan sila inbox Suara RUM untuk tindakan RUM memperbetulkan.


Kenyataan Rasmi Kesatuan Pekerja-Pekerja KTMB