23 Oktober 2015

PERBEZAAN PENJAWAT AWAM DENGAN PEKERJA SWASTA

foto google
Penjawat Awam "MAJIKAN" nya adalah Kerajaan ianya tertakluk dengan "PERINTAH AM"(General Order).

manakala;

Pekerja Swasta "MAJIKAN" nya adalah "EMPUNYA SYARIKAT" atau "TAUKEY" atau "PEMILIK SYARIKAT" tertakluk di bawah "AKTA KERJA"

kecuali;

Syarikat yang ada Kesatuan Sekerja, pekerja tertakluk dengan "AKTA PERHUBUNGAN PERUSAHAAN" Kesatuan yang diiktiraf mempunyai "PERJANJIAN BERSAMA", PERJANJIAN BERSAMA boleh ditambah baik dari "AKTA KERJA" (Faedah minima) melalui perundingan Perjanjian Bersama, yang mana lebih baik hendaklah diguna pakai.

Kenyataan Rasmi Kesatuan Pekerja-Pekerja KTMB