06 Mac 2017

Sokong kenyataan ini...

RNAA berapa banyak proposal dah masuk, dah ada ke surat sokongan?

Lupalak... berapa kali tel user, supaya user menyokong pembelian E-Loko?

RUM tanya je...
Tak kan tanya pun salah...

Kenyataan Rasmi Kesatuan Pekerja-Pekerja KTMB