16 September 2014

KENYATAAN RUM: Komen di FB SUARA RUM

Semua komen - komen yang terdapat dalam "WALL SUARA RUM" yang selari dengan topik yang disahkan sebagai "AHLI RUM YANG BERFAEDAH" yang selaras dengan keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Kerja dengan Mandat Majlis Eksekutif/ Keputusan Mesyuarat Majlis Eksekutif/ keputusan selaras dengan Persidangan Perwakilan/ Perlembagaan Kesatuan dan Akta berkaitan adalah dianggap sebagai Kenyataan Rasmi Kesatuan Pekerja2 KTMB. 

Mana-mana komen yang tidak selaras dengan keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Kerja dengan Mandat Majlis Eksekutif/ Keputusan Mesyuarat Majlis Eksekutif/ keputusan selaras dengan Persidangan Perwakilan/ Perlembagaan Kesatuan dan Akta berkaitan adalah "BUKAN TANGGUNGJAWAB KESATUAN PEKERJA2 KTMB" dan adalah menjadi tanggungjawab individu.

Sebarang kenyataan yang "BERTENTANGAN" dengan keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Kerja dengan Mandat Majlis Eksekutif/ Keputusan Mesyuarat Majlis Eksekutif/ keputusan selaras dengan Persidangan Perwakilan/ Perlembagaan Kesatuan dan Akta berkaitan akan "DI REMOVE" / DI UNFRIEND / DI BLOCK" tanpa "AMARAN".

SEBARANG KEMUSKYILAN ATAU PERTANYAAN HENDAKLAH MELALUI INBOX ATAU BOLEH BERHUBUNG DENGAN MANA-MANA PEGAWAI KESATUAN DI NO TEL 0322741107 ATAU BOLEH HADIR KE PEJABAT KESATUAN DI ALAMAT NO 9A, TINGGI 1, BANGUNAN TONG NAM, JALAN TRAVERS, KUALA LUMPUR.

KENYATAAN RASMI KESATUAN PEKERJA2 KTMB.