11 September 2014

Lagi Peserta Piket Kesatuan Sekerja KTMB Dibuang kerja oleh KTMB