02 September 2014

SIAPA BERKUASA?

SIAPA BERKUASA?

1. Adakah Presiden KTMB yang berjawatan Presiden Eksekutif?

2. Adakah Pengerusi Lembaga Pengarah KTMB?

3. Adakah Lembaga Pengarah KTMB?

Dalam situasi ini dilihat kuasa Presiden KTMB lebih berkuasa kerana memiliki "Eksekutif Power", sehingga menenggelamkan Pengerusi Lembaga Pengarah KTMB dan Lembaga Pengarah KTMB.

Kenapa jadi begini?

Kenyataan Rasmi Kesatuan Pekerja2 KTMB