01 September 2014

RUM tidak berdaftar di bawah KTMB

ABDUL RAZAK MD HASSAN
No Perkhidmatan 087227
Jawatan : Tukang K2 
Telah berkhidmat dengan KTMB disahkan dalam jawatan pada 1.10.1984 dan telah ditamatkan perkhidmatan pada 29.8.2014.

Itu Pekerja KTMB.

___________________________________

ABDUL RAZAK MD HASSAN
PRESIDEN
KESATUAN PEKERJA2 KTMB

ADALAH PENYANDANG JAWATAN PRESIDEN RUM

___________________________________

Presiden KTMB tidak boleh memecat "PRESIDEN RUM", RUM bukan berdaftar di bawah KTMB.

ABDUL RAZAK MD HASSAN PRESIDEN RUM MASIH PENYANDANG JAWATAN DIDAFTARKAN MELALUI BORANG "L", AKTA KESATUAN SEKERJA!

MAKA ABDUL RAZAK MD HASSAN ADALAH PRESIDEN RUM YANG AKAN MENJALANKAN AKTIVITI-AKTIVITI KESATUAN SEKERJA! 

KENYATAAN RASMI KESATUAN PEKERJA2 KTMB