07 Februari 2017

RNAA : APAKAH NASIB PEKERJA FLEET & MAINTENANCE?

Baru -baru ini kita semua sedia maklum bahawa Lokomotif 24 kelas telah diserahkan kepada Syarikat Majestic Sdn Bhd untuk "overhaul", difahamkan tanpa mengikut Prosedur Perolehan, alasan yang diberikan kononnya pekerja Fleet & Maintenance tidak berkemampuan membuat "overhaul" lokomotif kelas 24.

Pihak RUM dengan tegas menyatakan pekerja KTMB mempunyai kepakaran untuk membuat "overhaul" kerana ianya adalah kerja-kerja rutin, kepakaran ini tidak boleh diragui dalilnya diantara gambar di bawah ini adalah kerja-kerja "overhaul" yang dilakukan oleh pekerja KTMB untuk kelas 24 dan kelas 25.

Pekerja-pekerja KTMB juga boleh membaikpulih koc, wagon dan sebagainya, pokoknya bekalkan alat ganti malah sekiranya berlaku kegeliciran tren pekerja Fleet & Maintenance mempunyai kumpulan "breakdown gang" yang boleh mengangkat jentera-jentera yang tergelincir.

Pekerja Fleet & Maintenance adalah dikatogerikan pekerja mahir, maka itu tiada keperluan untuk mewujudkan MRO kepada pihak swasta sedangkan kemampuan yang ada boleh dilakukan oleh pekerja sendiri.

Mewujudkan RNAA dengan tujuan menyerahkan kepada syarikat swasta adalah sangat mendukacitakan kerana ianya boleh dianggap "membunuh" kepakaran yang telah dimiliki oleh KTMB sendiri, kerana dasar MRO telah digunapakai oleh KTMB semenjak wujudnya KTMB, jadi apakah faedahnya mewujudkan RNAA?

RNAA adalah asas kepada kemusnahan periuk nasi pekerja malah dalam satu tempoh KTMB akan tergadai.Kenyataan Rasmi Kesatuan Pekerja-Pekerja KTMB