04 Februari 2017

RNAA: APAKAH NASIB PEKERJA KTMB?


Pekerja mampu buat kerja, soal kerja dengan kemahiran sedia ada, tak ada problem, kita RUM sentiasa berusaha mewujudkan kerja, agar kerja sentiasa ada. Kita mendesak sejak 2008 agar pemulihan KTMB dilakukan.

Malangnya idea RNAA dicetuskan, banyak jabatan yang akan dipindah milik ke RAC, pasti akan dioutsorce kerana RUM tahu sejauh mana kemampuan dan keupayaan RAC.

Di bawah ini, adalah gambar kerja-kerja Elektrifikasi salah satu jabatan yang bakal outsorcekan bila RNAA dilaksanakan pada tahun 2018.

Apakah nasib semua pekerja ini?

 Gambar2 ehsan dari pekerja Elektrifikasi

Inilah idea Kementerian Pengangkutan yang Menterinya YB Dato' Seri Liow Tiong Lai.

Kenyataan Rasmi Kesatuan Pekerja-Pekerja KTMB