08 Februari 2017

RNAA: SEWA KUARTERS KTMB DINAIKKAN

Kelebihan pekerja KTMB secara majoritinya ialah menikmati faedah perumahan (kuarters) dengan kadar sewa yang sangat murah malah lebih murah dari Pangsapuri Perumahan Rakyat (Bandaraya KL), faedah ini sekian lama terwujud dan telah termaktud dalam Perjanjian Bersama (CA).

Tujuan kuarters KTMB diwujudkan sejak dulu adalah memberi kemudahan kepada pekerja agar perkhidmatan keretapi yang diletakkan di bawah "perkhidmatan sosial" tidak terganggu dan menjejaskan perkhidmatan kepada pengguna malah takrifan "perkhidmatan sosial" suatu pengertian yang cukup mendalam demi kepentingan rakyat.

Dengan kewujudan RNAA maka faedah yang diterima "sewa rumah kuarters" sehingga kini akan terhapus bila mana antara cadangan RNAA adalah mengikut "Harga Pasaran", bayangkan dengan pekerja bergaji rendah maka terpaksa menampung kos sewa rumah yang tinggi maka gaji bulanan yang diterima akan dipulangkan kembali kepada Syarikat, manakala pekerja yang bernasib baik ditawarkan bekerja dengan syarikat swasta tidak lagi mempunyai keistimewaan menduduki kuarters malah segala faedah dalam CA terhapus.

Adakah ini menguntungkan pekerja? RNAA tidak memberi sebarang faedah kepada pekerja sebaliknya idea ini akan menghakis banyak faedah yang telah wujud dalam Perjanjian Bersama maka kerugian besar akan berlaku pekerja jadi mangsa.

RNAA IDEA PALING KARUT!
Kenyataan Rasmi Kesatuan Pekerja-Pekerja KTMB