11 Februari 2017

ROADSHOW PERAI

RUM bergerak secara berpasukan, sedia mengempur, hentikan RNAA, kalau tidak kami gempur Bentung.


Kenyataan Rasmi Kesatuan Pekerja-Pekerja KTMB