06 Februari 2017

RNAA : APAKAH NASIB PEKERJA JABATAN HARTANAH?

Sebelum kewujudan RAC pada tahun 1992, jabatan hartanah KTMBlah yang mengurus dan mentadbir semua aset hartanah KTMB, akibat pengswastaan pada 1.8.1992 maka skop jabatan hartanah dikecilkan kuasa yang ada diserahkan kepada Perbadanan Aset Keretapi (RAC)

Kini RAC mengunakan Akta Keretapi 1991 kononnya semua harta KTMB adalah milik RAC walaupun ada dokumen yang menyatakan penyerahan hak kepada KTMB tanpa penyerahan hak milik, maka berdasarkan dokumen itu RAC sebenarnya tidak boleh menyatakan bahawa ianya perlu dipulangkan kepada RAC, namun RAC mengunakan pendekatan mewujudkan RNAA agar ianya boleh membatalkan dokumen tersebut, dipihak KTMB pula seolah-olah tidak mampu bersuara ibarat "lembu dicucuk hidung".

Dengan kewujudan RNAA hala tuju KTMB sangat malap, bayangkan apakah nasib pekerja jabatan hartanah ini, adakah mereka akan dibuang kerja? Sekiranya mereka ditawarkan kerja maka faedah yang ada melalui Perjanjian Bersama telah terhapus, mereka seperti pekerja baru hanya tertakluk dengan Akta Kerja.

Kenyataan Rasmi Kesatuan Pekerja-Pekerja KTMB