11 Oktober 2016

DEPOH KL CENTRAL (BARANG LUSUH)

Maklumat diterima, beberapa syarikat sedang meninjau Depoh KL Central untuk menilai pembelian barang-barang lusuh selepas penutupan Depoh KL Central.


Punah!

Kenyataan Rasmi Kesatuan Pekerja-Pekerja KTMB