01 Oktober 2016

RUM menepati masa

RUM sentiasa menepati masa... mengikut kehendak Perjanjian Bersama...track rekord yang ada tanpa gagal...
bunting gajah juga jawapannya...

Kenyataan Rasmi Kesatuan Pekerja-Pekerja MTMB