06 Oktober 2016

yang bertanya...

Ada yang bertanya...

Apa itu RUM?
RUM itu adalah nama manja atau nama timang-timangan atau singkatan dari RAILWAYMAN UNION OF MALAYA atau Kesatuan Pekerja-Pekerja KTMB.

Siapa Adminnya?
Adminnya adalah Abdul Razak Md Hassan yang juga Presiden RUM.

Apa dia SUARA RUM?
Suara RUM adalah media rasmi Kesatuan Pekerja-Pekerja KTMB yang diluluskan oleh Persidangan Perwakilan Tiga Tahunan.

Adakah kenyataan dalam Suara RUM mendapat kelulusan?

Setiap kenyataan yang dikeluarkan sekiranya melibatkan perkara serius akan dimaklumkan kepada Ahli Jawatankuasa Kerja untuk kelulusan, sekiranya diluluskan maka baru dipaparkan.

Kenyataan Rasmi Kesatuan Pekerja-Pekerja KTMB