10 Oktober 2016

TINJAUAN KEPADA PESARA KTMB (BERSARA SELEPAS KTMB DISWASTAKAN PADA 1.8.92)

Tinjauan ini bertujuan untuk memudahkan pihak kesatuan membuat kajian untuk mencadangkan kepada kerajaan untuk mewujudkan "PENCEN MINIMA" bagi bekas penjawat awam yang terlibat dengan pengswastaan KTMB pada 1.8.92.

Pihak RUM memerlukan maklumat untuk mengemaskini butiran bagi mengukuhkan hujah tuntutan "PENCEN MINIMA"

Justeru itu pihak RUM memohon kerjasama pada semua pesara KTMB yang bersara selepas KTMB di swastakan pada 1.8.1992 khususnya kumpulan "bukan eksekutif" mesej inbox atau whatsapp di no 0123073731 atau maklumkan secara bersurat ke ibu pejabat RUM di alamat No 9A, Tingkat 1, Bangunan Tong Nam, Jalan Travers, 50470, Kuala Lumpur.

Keperluan maklumat ialah:-

1. Nama Penuh
2. No Perkhidmatan
3. Jawatan ketika pengswastaan 31.7.92
4. Jawatan ketika bersara
5. Sila maklumkan pilihan atau "option" iaitu "A", "B" atau "C" ketika pilihan dibuat. (Sebelum dikorporatkan pada 1.8.1992, borang option dikeluarkan, apa pilihan yang dibuat, "A" kekal sebagai penjawat awam, "B" bersetuju menyertai pengswastaan, "C" Bersara pilihan)
6. Bersara secara pilihan atau wajib KTMB
7. Gaji sebelum pengswastaan 31.7.92
8. Gaji akhir ketika bersara dari KTMB.
9. Pencen yang diterima ketika bersara dari KTMB
10. Pencen sekarang.

Mohon rakan-rakan sebarkan kepada semua pesara KTMB yang terlibat, maklumat selewat-lewatnya sebelum 20.10.2016

Kerjasama amat dihargai.

Kenyataan Rasmi Kesatuan Pekerja-Pekerja KTMB