25 April 2017

GAJI MINIMA RM 1200.00 UNTUK PEKERJA KTMB

Syukur Alhamdulillah perjuangan RUM sejak 6 tahun dulu memperjuangkan gaji minima setara penjawat awam, akhirnya berjaya, tiada ungkapan lain yang lebih sesuai selain SYUKUR, ALHAMDULILLAH, TERIMA KASIH YA ALLAH.

RUM merakamkan ucapan setinggi-tinggi terima kasih kepada YAB DATO SERI MOHD NAJIB BIN TUN ABDUL RAZAK, PERDANA MENTERI MALAYSIA, YB DATO IR Nawawi Ahmad, PENGERUSI LEMBAGA PENGARAH KTMB, SEMUA LEMBAGA PENGARAH KTMB atas penganugerahan ini selaras tuntutan RUM dalam Perjanjian Bersama yang ke 8, sesungguhnya kami amat menghargai atas keperihatinan Kerajaan khususnya kepada pekerja-pekerja KTMB.

Harapan RUM pada semua ahli-ahli RUM dengan pengenugerahan ini, malah baru-baru ini pengumuman mengenai Pelarasan Gaji sebanyak 13% kepada semua pekerja "bukan eksekutif", ianya sebagai satu pengiktirafan kepada kita selaku pekerja yang melaksanakan tugas-tugas di bawah "Perkhidmatan Sosial", RUM juga mengharap semua ahli-ahli RUM terus memberi khidmat bakti kepada KTMB & NITIZEN dengan bekerja bersungguh-sungguh dan berdedikasi.

Terima kasih sekali lagi khusus YAB Dato Seri Mohd Najib Bin Tun Abdul Razak, Perdana Menteri Malaysia.

Kenyataan Rasmi Kesatuan Pekerja-Pekerja KTMB