06 April 2017

PERJANJIAN BERSAMA KE 8 TERIMA KASIH YAB DATO SERI MOHD NAJIB BIN TUN ABDUL RAZAK PERDANA MENTERI MALAYSIA.

Syukur Alhamdulillah Perjanjian Bersama yang ke 8 telah pun diluluskan dengan "Pelarasan Gaji Sebanyak 13%".

Pihak Kesatuan merakamkan ucapan "JUTAAN TERIMA KASIH" kepada YAB DATO SERI MOHD NAJIB BIN TUN ABDUL RAZAK PERDANA MENTERI MALAYSIA.

Kelulusan ini mencerminkan YAB DATO SERI PERDANA MENTERI amat prihatin kepada kami gologan pekerja yang berpendapatan rendan serta melaksanakan tugas-tugas di bawah Perkhidmatan Sosial.

Terima kasih juga kepada YB Dato Ir Nawawi Ahmad Pengerusi Lembaga Pengarah KTMB dan Semua Lembaga Pengarah KTMB yang merestui tuntutan RUM melalui Perjanjian Bersama yang ke 8.

RUM akan terus memberi sokongan seperti mana RUM telah melahirkan sokongan kepada YAB DATO SERI PERDANA MENTERI.

Sekali lagi bagi pihak seluruh warga KTMB kami merakamkan JUTAAN TERIMA KASIH kepada YAB DATO SERI MOHD NAJIB BIN TUN ABDUL RAZAK PERDANA MENTERI MALAYSIA.

Kenyataan Rasmi Kesatuan Pekerja-Pekerja KTMB