10 April 2017

Klinik atas koc keretapi tidak relevan

Malaysia tidak memerlukan seperti ini, hospital dan klinik yang disediakan oleh kerajaan disemua kawasan yang berhampiran dengan perkhidmatan Keretapi.

Kerajaan Malaysia telah melakukan yang terbaik dari aspek penjagaan kesihatan untuk Rakyat Malaysia.