16 November 2015

JADUAL (ROASTER) "PENYELIA VS PEKERJA"

Gambar Hiasan
Setiap pekerja hendaklah dijadualkan kerjanya mengikut peruntukan yang terdapat di dalam Perjanjian Bersama.

Penjadualan kerja adalah selaras dengan Akta Kerja dan ianya menjadi sebahagian daripada peruntukan undang-undang.

Maka tiada mana pihak boleh mengubahnya secara sesuka hati bilamana penjadualan waktu kerja yang telah ditetapkan.

BUDIBICARA

Sekiranya samada pengurusan khususnya Penyelia bersama-sama Pekerja bersetuju atas dasar Budibicara Bersama atau ayat pasar "MINTA TOLONG", atau "Persetujuan Bersama" maka kelonggaran boleh diberikan.

Maka itu paling tepat ialah bahasa dengan ayat "MINTA TOLONG" kerana "BAHASA MENUNJUKAN BANGSA", maka ayat "minta tolong" ini sangat mujarab dari bahasa "ARAHAN". 

Arahan tidak boleh digunapakai sekira waktu kerja telah dijadualkan, arahan hanya terpakai ketika menjadualkan waktu kerja, penjadualan waktu kerja itu merupakan arahan dan bukannya selepas penjadualan waktu kerja, kerana ianya telah di undang-undangkan.

Dalam saat "PEMULIHAN KTMB" hubungan melalui ayat "MINTA TOLONG" dengan "BAHASA TOLENRANSI" adalah sangat sesuai di amalkan, kerana Bahasa Undang-Undang kalau kita amalkan boleh mengakibatkan suasana yang suram serta boleh menjejaskan produktiviti malah menghakibatkan pergeseran antara ke dua-dua pihak khususnya yang berjawatan "Penyelia dan Pekerja Bawahannya". Maka itu amalan "Minta Tolong" adalah sewajarnya dijadikan satu amalan.

Kenyataan Rasmi Kesatuan Pekerja-Pekerja KTMB