13 November 2015

SALAH LAKU (CUSTOMER ALWAYS RIGHT)

RUM ingin nasihatkan kepada ahli-ahli RUM dalam menjalankan tugas ketika berhadapan dengan pelanggan kita harus banyak bersabar, kita perlu melayan pelanggan dengan baik dan sopan.

Kita sedar adakala pelanggan mewujudkan provokasi kepada pekerja yang khususnya bekerja secara terus dengan pelanggan, namun kita selaku pekerja tidak boleh terikut-ikut rentak pelanggan yang sengaja atau tidak sengaja mewujudkan provokasi.

Tahap kesabaran yang tinggi, ketahanan mental yang sangat kuat diperlukan, sekiranya kita gagal maka kita bukan sahaja menjejaskan imej KTMB tetapi kita selaku pekerja boleh diambil tindakan tatatertib.

Justeru itu RUM memohon kepada semua pekerja khususnya ahli-ahli RUM tolong kawal perasaan dan utamakan pelanggan, perkhidmatan yang baik akan menaikan imej KTMB seterusnya mampu melonjakkan nama KTMB, kita dalam proses pembaikpulihan, maka semua pihak perlu beri kerjasama yang baik.

RUM juga berharap pihak pengurusan pertengahan bijak memainkan peranan dalam pengaturan kerja serta bijak dalam "problem solving" bagi mengatasi masalah yang wujud khususnya yang terlibat dalam "sistem tiket" dan "khidmat pelanggan", perlu sedar bahawa pekerja yang terlibat sentiasa berdepan dengan provokasi sehingga boleh menghilangkan kesabaran.

Kenyataan Rasmi Kesatuan Pekerja-Pekerja KTMB