25 November 2015

MESYUARAT JKKPP INDUK KTMB

Alhamdulillah, JKKP INDUK KTMB berjalan mengikut peruntukan Perjanjian Bersama, setelah sekian lama saya selaku Presiden RUM tidak hadir kerana tidak bersetuju dengan Mantan Presiden KTMB yang membelakangkan Perjanjian Bersama mewujudkan wakil pekerja yang tidak diiktiraf malah tidak berpengetahuan dan tunduk pada pengurusan, perlu disedari bahawa "keselamatan" tidak sesekali boleh "dicompromise".

Kehadiran terdiri dari pihak pekerja yang di wakili RUM ialah 7 Pegawai Utama RUM.

Ada juga isu yang lari topik diminitkan kerana kurang pemahaman dari wakil yang berkenaan, malah kelemahan juga berpunca dari mantan Pengurus Besar Oshen yang tidak bertanggungjawab.

Hari ini semua sukses, terima kasih Tuan Haji Sarbini Bin Tijan Presiden KTMB yang mengembalikan hak Perjanjian Bersama.

3 isu dasar yang baru juga dibentangkan dalam JKKPP Induk hari ini yang melibatkan Keselamatan dan Persekitaran dan telah dijelaskan malah diambil perhatian oleh pihak pengurusan KTMB.

Kenyataan Rasmi Kesatuan Pekerja-Pekerja KTMB