21 November 2015

JAWATANKUASA KESELAMATAN, KESIHATAN, PEKERJAAN DAN PERSEKITARAN INDUK KTMB. (JKKPPI)

Setelah sekian lama JKKPPI bercelaru dengan sistem kelam kabut di bawah pentadbiran Mantan Presiden KTMB malah bertentangan dengan Perjanjian Bersama (CA) maka pembetulan telah dibuat oleh Presiden KTMB, Tuan Haji Sarbini Bin Tijan dengan mengembalikan semua sistem mengikut perundangan, maka yang tidak ada kena mengena dalam perundangan iaitu dengan kehadiran Persatuan dalam mewakili pekerja atau satu badan yang tidak diiktiraf telah terkeluar dari JKKPP.

Harus disedari bahawa JKKPI adalah badan INDUK yang di Pengerusikan sendiri Presiden KTMB yang akan membincangkan isu-isu dasar dan bukannya isu-isu yang kecil, isu kecil boleh dibincangkan melalui perundingan di peringkat Jawatankuasa Wilayah yang di wakili oleh RUM di peringkat  cawangan. Kehadiran Kesatuan adalah selaras dengan Perjanjian Bersama sebagai "BADAN PERUNDINGAN TUNGGAL UNTUK PEKERJA BUKAN EKSEKUTIF".

Contoh isu dasar ialah :-

1. Lokomotif Ircon yang melibatkan keselamatan, persekitaran pekerja dan penumpang.

2. Isu Landasan

3. Kegelinciran

4. Peruntukan Kewangan bagi menyediakan keperluan Keselamatan.

5. Undang-undang serta peraturan-peraturan yang ada.

6. Membantu KTMB dalam mencetuskan idea-idea pembaikan dari semua aspek Keselamatan, Kesihatan, Pekerjaan dan Persekitaran.

7. Dan lain-lain

Justeru itu pegetahuan seperti ini sangat diperlukan kepada Jawatankuasa yang dilantik khususnya dari Kesatuan yang telah mempunyai pengetahuan mengenai perkara berkaitan termasuk perundangan maka ianya tidak boleh sembrono, kerana ia sangat penting melibatkan kepentingan Pekerja, KTMB dan Pengguna.

In Syaa Allah mesyuarat JKKPPI ini akan diadakan pada 25 November 2015.

Semua proses mengikut perundangan telah kembali dipulihkan. Terima kasih Tuan Haji Sarbini Bin Tijan, Presiden KTMB yang mengembalikan hak Akta.

Kenyataan Rasmi Kesatuan Pekerja-Pekerja KTMB