05 November 2015

KENYATAAN PENGERUSI LEMBAGA PENGARAH KTMB Dato Ir Nawawi Ahmad

Satu kenyataan atau jawapan yang paling tepat, RUM sendiri mengetahu perkara ini dan RUM menyokong penuh kenyataan ini.
Kenyataan Rasmi Kesatuan Pekerja-Pekerja KTMB