17 November 2015

UNDIAN BAJET 2016 (GAJI MINIMA)

RUM merakamkan terima kasih kerana meluluskan BAJET 2015.

Dari kacamata RUM mengenai aspek pekerja ada 2 perkara yang RUM lihat memberi kebaikan.

1. Gaji Minima RM 1000.00 untuk Negara

Maka dengan kelulusan ini semua Pekerja Swasta akan menikmati gaji minima RM 1000.00.

2. Gaji Minima RM 1200.00 untuk Penjawat  Awam.

Satu kenaikan yang baik, RUM mengucapkan tahniah kepada Penjawat Awam

Maka pada pandangan RUM kelulusan ini sangat penting untuk meningkatkan Gaji Minima, walaupun pada dasarnya Gaji Minima untuk Negara masih rendah di bawah paras tuntutan MTUC.

Justeru itu dari aspek Pekerja khususnya untuk kepentingan ahli-ahli RUM, RUM merakamkan penghargaan terima kasih khususnya kepada Kerajaan Malaysia meningkatkan Gaji Minima Negara dan Penjawat Awam

Kenyataan Rasmi Kesatuan Pekerja-Pekerja KTMB