30 November 2015

KERTAS KERJA PELARASAN GAJI

Di bawah ini dipaparkan petikan kertas kerja pelarasan gaji dipara 9 untuk Perjanjian Bersama ke 8, Kos Sara Hidup bagi pekerja KTMB.
Kadar yang dimasukan dalam ini adalah minima atau anggaran kasar sahaja.

Kenyataan Rasmi Kesatuan Pekerja-Pekerja KTMB