21 Disember 2015

BUDIBICARA MUTLAK (5)

KONKLUSI

Undang-undang yang wujud boleh dianggap "berat sebelah" kerana meletakkan jurang antara Majikan dan Pekerja, malah undang-undang sedia ada menjerumuskan pilih kasih atau memberi ruang yang besar kepada pekerja yang berkepentingan diri, meletakkan Majikan "I'm THE BOSS" dan sistem "kapitalis" berleluasa.

Maka itu peranan penting ialah "MENYEDARKAN MAJIKAN" walaupun undang-undang tidak menyebelahi pekerja, peranan ini perlu dimainkan oleh  mereka yang terlibat secara khusus dengan "SUMBER MANUSIA" agar "SISTEM KAPITALIS" yang wujud perlu dihentikan demi kemajuan sesebuah Syarikat dan amnya Negara. Perkongsian antara Majikan/ Pekerja perlu jadi agenda utama dalan memajukan Syarikat dengan prinsip bahawa "PEKERJA ADALAH ASET", mampu menjadikan  Syarikat Maju, Negara Perkasa.

Ikuti sambungan terakhir...
"Peranan Kesatuan Sekerja"

Kenyataan Rasmi Kesatuan Pekerja-Pekerja KTMB.