19 Julai 2014

PETIKAN JAWAPAN BALAS "NOTIS TUNJUK SEBAB" (6)

Dokumen ‘NOTIS TUNJUK SEBAB’ yang berkenaan boleh dijadikan ‘dokumen sokongan (letter of support) kepada kes ini. Penyaksian dokumen ini adalah tersangat jelas dan bukan ‘pengakuan dengar cakap (hearsay evidence)’ tetapi ianya ‘dakwaan bertulis dari majikan’. Sesuai dengan peruntukan ‘AKTA PERHUBUNGAN PERUSAHAAN 1967 (AKTA 177) yang mendorongkan mana-mana pihak hendaklah melaporkan secara bertulis kepada ‘Ketua Pengarah Perhubungan Perusahaan’ tentang campur tangan majikan menghalang kami menyertai aktiviti-aktivii kesatuan yang sah adalah ‘SATU KESALAHAN’ .

KENYATAAN RASMI Kesatuan Pekerja2 KTMB1. PETIKAN JAWAPAN BALAS "NOTIS TUNJUK SEBAB" (1)