31 Julai 2014

Untuk Pengetahuan Ahli-ahli

Di paparkan kepada ahli-ahli surat akuan penerimaan aduan Rasmi Kesatuan terhadap perlanggaran Akta oleh KTMB.

RUM akan mengemukakan lagi aduan selanjutnya kepada Jabatan Perhubungan Perusahaan mengenai satu perlanggaran Seksyen di bawah Akta 177.

RUM akan bertindak berdasarkan peruntukan undang-undang negara bukan berdasarkan undang-undang rimba.Kenyataan Rasmi Kesatuan Pekerja2 KTMB