25 April 2016

DOKUMEN SURAT/ PEKELILING & WARTA KERAJAAN 1992 PERBADANAN ASET KERETAPI

Di bawah ini dipetikkan kandungan surat yang akan dihantar hari ini kepada YAB Dato Seri Mohd Najib Bin Tun Abdul Razak Perdana Menteri Malaysia dan semua yang berkaitan dengan KTMB, antara fakta melalui dokumen yang tersimpan.

Tafsiran yang dibuat oleh RAC bercanggah dengan warta kerajaan dan pekeliling yang dikeluarkan pada tahun 1992, RAC telah membuat tafsiran menyimpang jauh lebih kepada "untung atas angin" terlupa bahawa kewujudan RAC hanya sebagai "pemegang amanah" dan bukannya berorientasikan "entiti perniagaan".

Masalah yang berlaku ialah bilamana pihak-pihak yang berkenaan baru "setahun jagung" kononnya mempunyai idea serba canggih tapi sebenarnya ibarat "tikus membaiki labu".

Dengan plan yang dilakukan oleh RAC maka implikasinya kepada seluruh warga KTMB, KTMB, rakyat Malaysia dan Imej Kerajaan Malaysia khususnya YAB Dato' Seri Haji Mohd Najib Bin Tun Abdul Razak Perdana Menteri Malaysia.

Kenyataan Rasmi Kesatuan Pekerja-Pekerja KTMB