03 April 2016

HASIL PENGSWASTAAN PINDAAN AKTA KERETAPI 1991Di bawah ini adalah gambar lokasi di Sentul Pasar,  sebelum pengswastaan Keretapi Tanah Melayu Berhad (KTMB) adalah milik Keretapi Tanah Melayu (KTM)

Projek yang kata membantu KTMB dianggarkan hanya sekitar 35% dari seluruh tanah KTM di sekitar SENTUL, baru dibangunkan semenjak tahun 1994 atau 22 tahun yang lalu.

Paling menyedihkan melalui Perjanjian penyerahan tanah, kuarters KTMB dengan 2 block bangunan apartment yang dipanggil Railway Village sehingga hari ini belum dinaikkan, sedangkan sekitar tahun 1994-1995 semua penduduk kuarters diarah berpindah dan rumah akan dirobohkan.

Apakah ini satu kejayaan Pindaan Akta Keretapi 1991?

RUM akan terus menulis sehingga siapakah gerangannya yang perlu dipertanggungjawabkan sehingga RUM menyatakan Pengswastaan KTMB adalah gagal hanya semata-mata bertujuan mengadaikan tanah keretapi.

Kenyataan Rasmi Kesatuan Pekerja-Pekerja KTMB