01 April 2016

KENYATAAN PERBADANAN ASET KERETAPI - JAWAPAN BALAS RUM

Kenyataan akhbar RAC lebih berunsur kebudak-budakan, berdasarkan jawapan balas kenyataan yang dikeluarkan.

Kenyataan RAC lebih kepada mengakui kenyataan RUM mengenai hasrat untuk mengambilalih semua aset-aset seperti yang dihighlightkan dengan mengunakan peruntukan yang ada dalam Akta Keretapi.

Selama 24 tahun apa yang RAC lakukan? Apa yang RAC bantu KTMB? selain mengaut pendapatan dari hasil hak milik KTM sebelum  KTMB diswastakan pada 1.8.1992. Usaha mengatakan untuk mengambilalih aset lain seperti jentera, landasan dll adalah meleset ibarat angan-angan kerana RAC tidak mempunyai kemahiran Industri Perkeretapian. RUM berkeyakinan berdasarkan andaian RUM bahawa RAC tidak mempunyai kemahiran Industri perkeretapian, jalan mudah setelah mengambil aset-aset KTMB yang ada sekarang ialah outsorce dan peranan RAC ialah kerja mudah dan untung atas angin.

RAC yang wujud dari pindaan akta keretapi sebenarnya adalah peranan yang telah dimainkan oleh KTM sebelum pengswastaan, melalui JABATAN HARTANAH KTMB, malah peranan itu terus dimainkan ketika zaman KTMB dan sewajarnya RAC melalui Akta Keretapi di pinda kembali dan diserahkan kembali kepada pentadbiran KTMB, kerana di KTMB Jabatan Hartanah masih wujud.

RAC perlu dibubarkan kerana ianya tidak memberi sebarang faedah kepada Rakyat serta Negara, ianya merupakan satu pembaziran kos dari segi operasi keseluruhan perbelanjaan mengendalikan RAC. Kementerian Pengangkutan perlu memikirkan kembali kedudukan RAC dengan mencadangkan pindaan Akta dengan membubarkan RAC dan mengembalikan hak sebelum terwujud RAC dikembalikan kepada KTMB.

Kementerian Pengangkutan perlu membaca sejarah awal KTM serta membantu KTMB mengembalikan kegemilangan KTMB dengan meluaskan skop perniagaanya serta menyegerakan pembelian set-set lokomotif, pembaikpulihan jentera yang ada. Kementerian Pengangkutan perlu bertindak lebih telus dengan Tender Terbuka dan bukannya melalui penawaran (direct nego) seperti pembelian Six Car Set (SCS), Electric Tren Set (ETS) dan terbaru Diesel Multiple Set (DMU) melalui satu Syarikat sahaja dari Negara China, kerana melalui pengalaman kami jentera-jentera ini tidak berkualiti dan bermasalah. Ini sepatutnya dilakukan oleh Kementerian Pengangkutan berbanding tumpuan yang diberikan kepada RAC.

Penekanan Kesatuan ialah KTMB mampu mengendalikan RAC dan bersedia mengendalikan RAC berdasarkan RAC hanya setaraf dengan Jabatan Hartanah KTMB.

Kenyataan Rasmi Kesatuan Pekerja -Pekerja KTMB