26 April 2016

KENYATAAN TERBUKA (MEDIA)

Adalah diingatkan bahawa mana-mana pekerja (khususnya ahli-ahli RUM) yang tertakluk dengan Prosedur Tindakan Tatatertib tidak mengeluarkan sebarang kenyataan terbuka melalui sebarang media/facebook/komen atau memasukkan sebarang gambar yang boleh menjejaskan imej KTMB.

Sebarang kenyataan/komen/gambar kononnya berbentuk pujian namun secara langsung atau tidak langsung boleh menjatuhkan imej KTMB adalah dilarang sama sekali.

Pihak RUM mohon kerjasama pada semua pihak demi menjaga Imej KTMB.

Kenyataan Rasmi Kesatuan Pekerja-Pekerja KTMB