01 April 2016

RUM TETAP RUM

RUM TETAP RUM

DULU

RUM berdepan dengan MARAK UNGGUL

DULU

RUM berdepan dengan YTL

DULU

RUM berdepan dengan Dr Aminuddin Adnan Mantan Presiden KTMB

DULU

RUM berdepan dengan MMC

DULU

RUM berdepan dengan Datuk Elias Kadir Mantan Presiden KTMB

KINI

RUM berdepan dengan Kementerian Pengangkutan...

Adeiiiii....

Sampai kapan KTMB terus bermasalah?
Sampai bila KTMB dirundung masalah?

Kesihani kami WARGA KTMB

RUM

Kini dulu selamanya...

Akan mempertahankan PEKERJA, RUM & KTMB

Kenyataan Rasmi Kesatuan Pekerja-Pekerja KTMB