26 April 2016

KEGELINCIRAN TREN

Bila berlaku kejadian tidak diingini (malang tidak berbau) seperti kegelinciran tren, maka peranan utama adalah 2 kumpulan pekerja, ada gred lain turut membantu iaitu:-

1. Breakdown Gang
2. Pekerja Urusan Jalan
3. Lain-lain gred pekerja

Kedua-dua ini memainkan peranan penting dalam memulihkan landasan dengan seberapa segera bagi memastikan tren boleh beroperasi semula.

Bagi pekerja Breakdown Gang mereka dipertanggungjawabkan untuk mengalih dan mengangkat jentera seperti koc, wagon dan lokomotif, kerja-kerja sebegini perlu kemahiran tinggi kerana risiko keselamatan yang tinggi.

Bagi pekerja Urusan Jalan mereka bekerja untuk membaikpulih mengikut specifikasi dan tahap keselamatan dipenuhi dengan seberapa segera.

Mereka akan berkampung ditempat kejadian (SPOT) sehingga semua kerja pemulihan landasan dibaikpulih sepenuhnya.

Pekerja akan bekerja siang, malam dengan cuaca yang panas dan adakala ketika hujan, kerja yang dilakukan sangat berat dari aspek fizikal, tanggungjawab ini dilakukan semata-mata demi kepentingan KTMB dan memastikan kelancaran perkhidmatan tren.

Terima kasih semua yang terlibat, RUM menghargai segala sumbangan bakti sebagai pekerja kepada KTMB.

RUM juga berharap Pihak Pengurusan KTMB menghargai semua pekerja ini, yang menjadi penggerak kelancaran perkhidmatan tren.

Kenyataan Rasmi Kesatuan Pekerja-Pekerja KTMB