27 Ogos 2014

Jabatan Perhubungan Perusahaan 27.8.2014

Gambar Hiasan
Berdasarkan perbincangan dengan Jabatan Perhubungan Perusahaan, RUM telah menegaskan bahawa penyelesaian boleh berlaku mengenai kes "notis tunjuk sebab" dengan 2 cara iaitu:-

1. Hendaklah memanggil Mesyuarat Majlis Bersama Pusat dengan syarat mesti ada kehadiran :-

a) Presiden KTMB selaku Pengerusi Majlis Bersama Pusat selaras dengan Peraturan Majlis Bersama Pusat. 

b) Dengan kehadiran Wakil Kementerian Kewangan, Kementerian Pengangkutan, SPAD, Jabatan Perhubungan Perusahaan, kesemua diwajibkan hadir.

2. Bicara di Mahkamah. 

Kenyataan Rasmi Kesatuan Pekerja2 KTMB