24 Mac 2015

KASI BERSIH

Bagi tujuan membersihkan nama saya dengan tohmahan dan fitnah maka adalah dicadangkan kepada Datuk Elias Kadir Presiden KTMB, Pengurus Besar Audit dan pihak berkuasa bagi menyemak nama 7 pegawai utama RUM termasuk saya (walaupun telah dibuang kerja) bagi memastikan tiada mana-mana Pegawai Utama RUM yang mempunyai sebarang kepentingan "PROJEK" atau "TENDER" yang mengunakan nama "individu pekerja" atau "isteri pekerja" atau "anak-anak pekerja".

Sekiranya ada, pihak pengurusan KTMB "hendaklah" menarik balik tender berkenaan dan mengenakan "TINDAKAN TATATERTIB" sehingga "BUANG KERJA", kerana ianya jelas bertentangan dengan "PERJANJIAN BERSAMA".

Tindakan ini perlu diambil bagi memastikan semua tujuh (7) pegawai utama mestilah bersih dari sebarang kepentingan atau unsur yang boleh meletakkan mana-mana pemimpin kesatuan di bawah pengaruh majikan.

RUM akan mengemukakan surat rasmi untuk tindakan Bahagian Perolehan, Kementerian Kewangan Malaysia. Yb Dato Ir Nawawi Ahmad, Pengerusi Lembaga Pengarah KTMB, Datuk Elias Kadir Presiden KTMB, Pengurus Besar TMOD.

PRESIDEN RUM

Kenyataan Rasmi Kesatuan Pekerja2 KTMB